SLIK utvikleS

Teleplanbyen

Teleplanbyen er en bymessig utvikling i nedslagsfeltet til ny Fornebuporten stasjon som skal binde sammen Fornebu og Lysaker. Høyere tetthet og mer intens bruk skal gi passasjergrunnlag til Fornebubanen og utnytte annen infrastruktur effektivt og attraktivt.

 

Det planlegges for rundt 800 boliger, 1000 arbeidsplasser, et mangfoldig tilbud av møteplasser og byrom med servering, servicetilbud og lokal handel. De bevaringsverdige villaene og de grønne kvalitetene sentralt i området skal bidra til områdets stedsidentitet. Et tett nettverk av nye forbindelser gir mange muligheter for å bevege seg til og fra området og gjør T-banestasjonen til et viktig målpunkt i nabolaget.

 

Utviklingen foregår etter overordnede planer i Bærum kommune, i regi av grunneierne Teleplan Eiendom og Arcanum, sammen med Bærum kommune.

 

 

VisjonPlanprosess
Nabolagstorget sett fra parken
om prosjektet

Dette er teleplanbyen

Teleplan har siden 1959 hatt sine kontorer på kollen nord på Fornebu. Her har selskapet drevet under samme private eierskap i seks tiår. Teleplan ønsker å fortsette sin tilstedeværelse her, som en integrert del av den nye byutviklingen.

På 80-tallet samarbeidet Teleplan med Statens vegvesen for å etablere ny veiadkomst til Fornebu fra E18 gjennom Teleplanlokket.

Nå som Fornebubanen bygges, med Fornebuporten stasjon, har Teleplan i samarbeid Arcanum Eiendom og øvrige grunneiere arbeidet med et felles planprogram og byutviklingsprosjekt for Teleplanbyen. Planprogrammet er politisk vedtatt i Bærum.

Teleplan Eiendom har i samarbeid med Norconsult byutvikling, Dyrvik Arkitekter og SLA landskapsarkitekter utviklet grunnlaget for regulering av boliger, arbeidsplasser, barnehage, en park i hjertet av området, samt butikker, kaféer og andre hverdagstilbud langs en «urban akse».

Området har svært attraktiv beliggenhet, med panoramautsikt utover Fornebulandet og Oslofjorden. Boligene ligger tilbaketrukket fra E18, hvor kontorbebyggelsen mot nord vil skjerme, samtidig som oppgraderingen og forlengelsen av Teleplanlokket vil gi svært god adkomst til hovedveisystemet og – ikke minst – den nye hovedsykkelveien.

Boligene og kontorene vil dermed være et utmerket utgangspunkt for enkel, miljøvennlig og effektiv transport til og fra jobb, samtidig som man har alle nødvendige hverdagstilbud i gangavstand hjemmefra.

Det planlegges fire moderne boligkvartaler med attraktive uteområder, som alle omkranser den felles grønne parken og den levende urbane aksen.

Planleggingen foregår med stor vekt på medvirkning og involvering av naboer og interessenter.

Se det gjeldende illustrasjonsprosjektet for Teleplanbyen

Følg Teleplanbyen vest på Bærum kommunes saksinnsyn

Følg Teleplanbyen øst på Bærum kommunes saksinnsyn

 

Plangrep

Teleplanbyen

En urban bydel med unike kvaliteter

5-minuttersbyen

De viktigste gjøremålene i hverdagen kan utføres til fots – en viktig forutsetning for en klimaklok utvikling

bindeledd i bystrukturen

Området med den urbane aksen skal binde sammen Lysaker og Fornebu – et viktig byplangrep for Bærum

arbeidsplasser, boliger og møteplasser

Et område med særpreg og identitet – et attraktivt område for beboere, næringsliv og tilreisende

Alt du trenger for et variert og behagelig liv

Boliger, arbeidsplasser, park, byliv og rekreasjon, møteplasser, Fornebubanen, bussholdeplass, hovedsykkelveier, handel, service og bevertning, barnehage

Teleplanbyen

Om prosjektet

Teleplanbyen er delt inn i tre reguleringsplaner. Teleplanbyen vest, Teleplanbyen øst og Magnus Poulssons vei 7 mfl. (Arcanum). Til sammen planlegges det for 800 boliger og 2000 arbeidsplasser, et mangfoldig tilbud av møteplasser og byrom med servering, servicetilbud og lokal handel. Alt dette langs en urban akse, et par minutters gange fra den nye Fornebuporten stasjon på Fornebubanen.

Teleplan Eiendom sitt team:

  • Probiz er Teleplans strategiske rådgiver
  • Norconsult er ansvarlig for regulering
  • Dyrvik Arkitekter er ansvarlig for illustrasjonsprosjektet
  • SLA er ansvarlig for landskapsarkitektur
  • LÈVA Urban Design er ansvarlig for medvirkning

All rights reserved 2023  ©  Teleplan Eiendom AS

Designet og utviklet av Norconsult Byutvikling