medvirkning

involvering av naboer og interessenter

Lèva Urban ER ansvarlig for medvirknings-prosessen

I forbindelse med varslingen av oppstart av planarbeidet for utvikling av Teleplanbyen på Fornebu fasiliterte LÉVA Urban Design, på oppdrag for Teleplan Eiendom AS, en åpen Nabolab på Fornebu. Gjennomføringen av  medvirkningsarrangementet foregikk i varslingsperioden for oppstart av planarbeidet, med tilhørende mulighet for merknadsinnsendelse.

Målet med medvirkningen var å informere og komme i dialog med lokalbefolkningen. Arrangementet ble gjennomført søndag den 31. oktober 2021 og var åpent fra klokken 13.00 til klokken 16.00. Det kom i alt omkring 45 personer innom i løpet av ettermiddagen. Det var i hovedsak voksne som besøkte arrangementet, alderspennet var omkring 30- 60 år.

Deltakerne fikk mulighet til å besøke flere forskjellige poster på arrangementet. På noen poster kunne man få informasjon og innblikk i planene og planprosessen, mens på andre var det lagt opp til aktiv deltakelse og mulighet for å komme med innspill.

Aktivitetene er en god metode for å få igang en samtale og samtidig dokumentere viktige tematikker som befolkningen er opptatte av. Deltakerne ble videre  oppfordret til å sende inn merknader til planen, hvis det var noe de var spesielt opptatte av eller som var viktige for dem.

Nedenfor finner du både Medvirkningsrapporten, oppsummeringen av medvirkningsprosessen som ble gjennomført sommeren 2020, og Oppsamlingsdokumentet, hvor alle innspillene fra Nabolab Teleplanbyen fra høsten 2021 er kartlagt, analysert og oppsummert

Nabolab Teleplanbyen

Om prosjektet

Teleplanbyen er delt inn i tre reguleringsplaner. Teleplanbyen vest, Teleplanbyen øst og Magnus Poulssons vei 7 mfl. (Arcanum). Til sammen planlegges det for 800 boliger og 2000 arbeidsplasser, et mangfoldig tilbud av møteplasser og byrom med servering, servicetilbud og lokal handel. Alt dette langs en urban akse, et par minutters gange fra den nye Fornebuporten stasjon på Fornebubanen.

Teleplan Eiendom sitt team:

  • Probiz er Teleplans strategiske rådgiver
  • Norconsult er ansvarlig for regulering
  • Dyrvik Arkitekter er ansvarlig for illustrasjonsprosjektet
  • SLA er ansvarlig for landskapsarkitektur
  • LÈVA Urban Design er ansvarlig for medvirkning

All rights reserved 2023  ©  Teleplan Eiendom AS

Designet og utviklet av Norconsult Byutvikling